Vergoedingen

Diëtistenpraktijk Vivian van Orsouw

Verzekering

Sinds 2014 is de diëtist weer terug in het basispakket van uw zorgverzekeraar, gekenmerkt als diëtetiek. Vanuit het basispakket krijgt u per kalenderjaar drie uur vergoed. Dit gaat wel eerst van uw eigen risico af. Wanneer u deze al verbruikt heeft zijn de eerste drie uur dus kosteloos. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico en kunnen gratis naar de diëtist. Wanneer u aanvullend verzekerd bent heeft u recht op extra vergoedingen. Dit is per zorgverzekering anders en verstandig om even na te vragen bij uw eigen verzekering.

Ketenzorg

Diëtistenpraktijk Vivian van Orsouw heeft ook een contract lopen met de ketenzorg PoZoB, cliënten met Diabetes, COPD, hart en vaatziekte en ouderenzorg kunnen via de zorgstraat terecht bij de diëtist. Zij betalen hier niets voor.

Tarieven

Indien u de kosten zelf moet betalen, omdat de behandeling buiten de vergoedingen valt worden de volgende prijzen gehanteerd

Intake (60 min) + individueel dieetadvies

€105,-

Vervolg consult (30 min)

€42,-

Vervolg consult (15 minuten)

€21,-

Extra kosten huisbezoek € 25,-

De extra kosten voor een huisbezoek worden vergoed wanneer de huisarts dit aangeeft op de verwijzing.

 

Niet tijdig afmelden

Bij het niet tijdig afmelden voor een afspraak (voor minimaal 24 uur van een afspraak) worden er kosten in rekening gebracht.